Distinksjoner til dobok

Boo Sabumnim 1-3.Dan

Klassifiseringsmerker for instruktører som har gått instruruktørkurs kurs (NTF)

Din pris: NOK 250,00

Sabumnim 4.-6.Dan

Internasjonal instruktør (ITF)

Din pris: NOK 250,00

Master -7.Dan

Din pris: NOK 250,00